Avfallsutstyr

Salg av produkter for avfallshåndtering og miljøutstyr

 

SPECON MILJØ AS selger mange typer utstyr for håndtering av avfall. Vi er forhandler for flere produsenter som sammen representerer et stort sortiment.

 

Her er et utvalg av de produkter vi tilbyr

  • Komprimatorer

    Ved komprimering av avfallet reduseres transportkostnadene på avfallet betydelig. Komprimatorer brukes til følgende typer avfall: Papp, papir, plast og restavfall. Vi tilbyr krok- og liftkomprimatorer fra 10-35 m3. Komprimatorene kan leveres med ekstrautstyr etter kundens ønske. Komprimatorene leveres som krok, lift eller stasjonær komprimator.

  • Ballepresser

    Ballepresser brukes til komprimering av avfall, der mengden ikke forsvarer investering i en stor komprimator.

  • Øvrig utstyr

    Av øvrig utstyr vi tilbyr nevner vi miljøcontainere, batteribokser og palletanker for sikker oppbevaring av Farlig Avfall, samt Stativ og sekker for returplast og returpapir, Bio-poser/-sekker for våtorganisk avfall, Miljøesker for kontorpapir, Sorteringsmøbler for kontoret etc.

 

Ta kontakt med oss for tilbud om du vil kjøpe utstyr.