Avfallsutstyr

Farlig avfall

MILJØGULV


Når farlige væsker lagres og håndteres kan søl forekomme. Selv mindre mengder kan skade gulvet, med kostbare renoveringer som følge. Med det fleksible Miljøgulvet, kan rom enkelt omvandles til oppbevaringsplasser for farlige stoffer. Systemet kan kompletteres og bygges ut når behovet oppstår.

Fakta Miljøgulv
-Oppsamlingstrau produsert i 5 mm helsveiset stålplate.
-Oppsamlingstrau og gitter galvanisert.
-Max belastning: 6500 kg/m ²
-Enkel å montere
 
Art. nr.
Betegnelse/kommentar Mål
8320
Gulvtrau FW1 oppsaml. 20 ltr. 500x500x118
8319
Gulvtrau W2 oppsaml. 40 ltr. 1000x500x118
8303
Gulvtrau W3 oppsaml. 83 ltr. 1000x1000x118
8318
Gulvtrau FW4 oppsaml. 104 ltr. 2500x500x118
8301
Gulvtrau FW5 oppsaml. 210 ltr. 2500x1000x118
8321
Forbindningsprofil 500 mm 470x52
8307
Forbindningsprofil 1000 mm 970x52
8305
Forbindningsprofil 2500 mm 2470x52
8309
Forbindningskryss 970x850
8311
Rampe 2500 mm 2470x850
8312
Hjørnerampe 850x850
8306
Forbindningsprofil til rampe 100x850
     

SPILLTRAU

Overalt der det finnes avløp skal man sørge for at intet skadelig kan renne ut. Spilltrau SP finnes i mange størrelser for å tilfredstille akkurat dine behov.

Fakta Spilltrau SP
- Oppsamlingstrau produsert i 3 mm stål.
- Oppsamlingstrau og gitter galvanisert.
- Max belastning: 500 kg/m ².
- 100 mm frihøyde forenkler håndtering med truck


Spilltrau SP4 for 4 stk. stående 200 ltr. fat, 209 ltr. oppsamlingsvolum. Art. nr. 8004

Spilltrau SP1 for 1 stk. stående 200 ltr. fat, 202 ltr. oppsamlingsvolum. Art. nr. 8001

Spilltrau SP for 2 stk. stående
200 ltr. fat, 214 ltr. oppsamlingsvolum. Art. nr. 8104. Deksel 8052Spilltrau SP4 Q for 4 stk. stående 200 ltr. fat, 209 ltr. oppsamlingsvolum. Art. nr. 8106


  Spilltrau SP    
  Art. nr. Betegnelse/kommentar Mål
8001 Spilltrau SP1 for 1 stk. stående 200 ltr. fat, 202 ltr. oppsamlingsvolum. 860x860x410
8102 Spilltrau SP2 for 2 stk. stående 200 ltr. fat, 214 ltr. oppsamlingsvolum. 1340x860x320
8110 Spilltrau SP3 L for 3 stk. stående 200 ltr. far, 200 ltr. oppsamlingsvolum. 2200x800x250
8106 Spilltrau SP4 Q for 4 stk. stående 200 ltr. fat, 209 ltr. oppsamlingsvolum. 1340x1270x260
8004 Spilltrau SP4 L for 4 stk. stående 200 ltr. fat, 209 ltr. oppsamlingsvolum. 2680x860x220
8107 Spilltrau SP8 K for 8 stk. stående 200 ltr. fat, 246 ltr. oppsamlingsvolum. 2650x1300x205
8051 Deksel 3-sider SP1  
8082 Deksel 3-sider SP2  
8059 Deksel 3-sider SP3 L  
8056 Deksel 3-sider SP4 Q  
8054 Deksel 3-sider SP4 L  
8058 Deksel 3-sider SP8 K  


SPILLTRAU MEGA
Overalt der det finnes avløp skal man sørge for at intet skadelig kan renne ut. Spilltrau Mega finnes i mange størrelser for å tilfredstille akkurat dine behov.

Fakta Mega TC1 – TC3
- Oppsamlingstrau produsert i 3 mm stål.
- Oppsamlingstrau og gitter galvanisert.
- Max belastning: 1000 kg/m ².
- 100 mm frihøyde forenkler handtering med truck


Spilltrau Mega TC2 for 2 stk.
1000 l eller 8 stk. 200 ltr. fat,
1000 litr. oppsamlingsvolum.
Art. nr. 8133

Spilltrau Mega TC1 for 1 stk. 1000 ltr. eller 5 stk. 200 ltr. fat, 1000 ltr. oppsamlingsvolum.
Art. nr. 8129 med deksel 8061

Spilltrau Mega TC1 for 1 stk.
1000 l eller 5 st 200 l fat,
1000 lit oppsamlingsvolum.
Art. nr. 8129

Spilltrau Mega TC1 for 1 stk. 1000 ltr. eller 5 stk. 200 ltr. fat, 1000 ltr. oppsamlingsvolum.
Art. nr. 8129
  Spilltrau Mega TC1-TC3  
  Art. nr. Betegnelse/kommentar Mål
8129 Spilltrau Mega TC1 for 1 stk. 1000 ltr. eller 5 stk. 200 ltr. fat, 1000 ltr. oppsamlingsvolum. 1350x1650x620
8133 Spilltrau Mega TC2 for 2 stk. 1000 ltr. eller 8 stk. 200 ltr. fat, 1000 ltr. oppsamlingsvolum. 2650x1300x430
8135 Spilltrau Mega TC3 for 2 stk. 1000 ltr. eller 10 stk. 200 ltr. fat, 1000 ltr. oppsamlingsvolum. 2690x1650x375

  Spilltrau Mega ST1000-ST1700  
  Art. nr. Betegnelse/kommentar Mål
8120 Spilltrau Mega ST1000, oppsamlingsvolum 870 ltr. 2995x2080x220 2900x1990
8122 Spilltrau Mega ST1700, oppsamlingsvolum 1000 ltr. 5060x2080x220 4960x1990
8061 Deksel 3-sider TC1  
8062 Deksel 3-sider TC2  
8063 Deksel 3-sider TC3  

SIKKERHETSPALLER
Vårt sortiment av sikkerhetspaller er produsert av HD-Polyeten. Dette innebærer at pallene tåler søl fra for eksempel oljer, løsningsmidler, farger og syrer. Polyeten innebærer også at du ikke risikerer framtidig korrosjonsproblemer ved sikkerhetspallene. Tømming skjer sikrest gjennom å suge opp væsken til en mobil tankenhet. Ved dimensjonering av ønsket oppsamlingsvolum anbefales det at sikkerhetspallen skal romme volumet av den største beholderen + 10 % av de øvrige beholderene.


68-2506 Uten gitter, 220 liter

68-2507 Med forsinket gitter 220 liter

68-2508 Med PE-gitter, 220 liter

68-RBQS00 For 2 fat, 220 liter

68-2556 Uten gitter, 140 liter

68-2555 Med forsinket gitter, 140 liter

68-RBJS00 For IBC-beholdere

68-VSB07 For 4 fat, 450 liter

68-25541 Med forsinket gitter, 50 liter
68-25611 Med forsinket gitter, 20 liter

68-B9080 Spilltrakt
Art. nr. Betegnelse L B H Volum
68-25611
68-25541
68-2555
68-2556
68-RBQS00
68-2506
68-2507
68-2508
68-VSB07
68-RBJS00
68-B9080
Sikkerhetspall med forsinket gitter, svart
Sikkerhetspall med forsinket gitter, svart
Sikkerhetspall med forsinket gitter, svart
Sikkerhetspall uten gitter, svart
Sikkerhetspall for to fat, grønn
Sikkerhetspalluten gitter, svart
Sikkerhetspall med forsinket gitter, svart
Sikkerhetspall med polyetengitter, svart
Sikkerhetspall for fire fat, grønn
Sikkerhetspall for en IBC-beholder
Spilltrakt for 200 liters fat, grønn
600
800
1200
1200
1300
1220
1220
1220
1300
1855
400
600
800
800
800
820
820
820
1300
1855
110
130
315
315
350
420
420
420
445
660
20
50
140
140
220
220
220
220
450
1050

RISIKOAVFALL


Beholdere for risikoavfall

UN-godkjente beholdere for håndtering av helsesektorens risikoavfall.
Laget av miljøvennlig gul polypropylen. Leveres med to lokkmodeller: SB 250 og SB 500. Leveres med todelt lokk, bestående av det rektangulære hoved- lokket og et rundt (ø 150 mm) innkastlokk. Det runde lokket kan stenges midlertidig (ett klikk) eller permanent (to klikk).
SB 125, SB 501 og SB 601 har et rektangulært hovedlokk.

Samtlige lokk er utstyrt med bærehåndtak og et meget godt forseglingsslim som er garanterer væsketett og gir en hermetisk lukket emballasje.

ART.NR. 65-SB 250/251 65-SB 500/501 65-SB 600/601
Volum l.ca. 25 50 60
Max. last kg. 10 20 27
Vekt kg. 1 1,6 2,1
Mål mm (LxBxH) 400x300x270 400x300x500 400x400x570
Antall pr. pall 190 150 120Kanylebokser for skjærende/stikkende avfall
Punkteringssikre beholdere for helsesektorens skjærende/stikkende avfall. Utført i miljøvennlig polypropylen.

Modell PBS har temporært rundt lokk, alternativt permanent lukking. Modell CS har vribart lokk for valgt åpningsstørrelse, samt "klikk-" tetning for midlertidig, alternativt permanent, lukking.

Samtlige beholdere er stablingsbare og lagereffektive.ART.NR. 65-SBS 6 65-SBS 15 65-SBS 50 65-SBS 70
Volum l.ca. 0,6 1,5 5 7
Basismål mm. Dia 90 Dia 140 Dia 184 Dia 250
Høyde mm. 135 160 175 180
Vekt gr. 52 100 325 360
Antall pr. kartong 100 100 60 40
UN-godkjent x x x x

ART.NR. 65-CS 20 65-CS 30 65-CS 50 L 65-CS 50 65-CS 60
Volum l.ca. 2 3 5 5 6
Basismål mm. 105x105 120x120 167x167 Dia 120 Dia 110
Høyde mm. 200 200 200 360 465
Vekt gr. 170 225 350 300 360
Antall pr. kartong 60 50 30 40 30
UN-godkjent x x   x  

INNSAMLING AV EE-AVFALL

Lakkert sorteringsvogn for
4 stk. røde 25 ltr. sorteringsbokser,
2 stk. røde 42 ltr. sorteringsbokser, samt lysrørsboks 33-1200.

Teknisk informasjon
Størrelse  
Høyde 1430 mm
Bredde 745 mm
Dybde 560 mm

Lysrørbag 1400
Art. nr 8350 000
Diameter: 300 mm
Lengde: 1430 mm
Rommer ca. 80 lysrør Ø 26 mm, eller ca. 50 lysrør Ø 34 mm
Produsert av laminert kraftliner

Lysrørbag 1800
Art. nr 8351 000
Diameter: 300 mm
Lengde: 1800 mm
Rommer ca. 80 lysrør Ø 26 mm, eller ca. 50 lysrør Ø 34 mm
Produsert av laminert kraftliner

SIKKER OPPBEVARING AV FARLIG AVFALL

Sikker innsamling av farlig avfall i returskap.

Systemet bygger på:
- 21 liters FA-boks med brannsikkert lokk.
- Boksen plasseres i skapet og tom boks fåes i retur.
- Sortering og tømming utføres enkelt av kvalifisert personale.
- Barnesikre lokk.
- Krever ikke nøkkel.
- Innlevert boks sperres, dvs. kan ikke dras tilbake.

Teknisk informasjon

Størrelse ca 2x1,6 m
Høyde 2,0 m
Bredde 1,2 m
Dybde 0,45 m

Skap i 2 utførelser for innsamling og oppbevaring av farlig avfall. Tilpasset mindre mengder avfall eller for utvidelse av eksisterende systemer for innsamling.

   
Utvendigmål mm
Art. nr. Beskrivelse B D H

 

 

 

146-6024

FA skap. Produsert av 1,5, mm stålplate. Dører med hurtiglås og værbeskyttet kåpe for 14-65 mm hengelås. Selvtrekksventilasjon, tettsveiset bunn som gir et oppsamlingsvolum på ca 250 liter. Låsbar luke 180 x 180 mm for skumkobling. Sandblåst og lakkert med 120 My tokomponent lakk. Standardfarge RAL 3500 grå.

FA skap som over med 6 stk flyttbare varmforsinkede gitterhyller 900 x 450 mm, samt 2 stk. ditto bunnplan 950 x 950 mm. Dreneringsplugg ¾”.

 

 

 

1900

 

 

 

980

 

 

 

1910

146-6031 FA skap som over med 3 stk hyller 2000 x 500 mm. Forberedt for elinstallasjon. Gul av 4 mm stål. Ekstra hylle som tillegg. 2200 2280 2150

Innsamling og oppbevaring

Farlig avfall forekommer i både husholdning og industri. Det farlige avfallet har en sentral rolle i kommunenes renovasjonssystem og rådgiving. Som ved all kildesortering gjelder det at jo nærmere kilden innsamlingen skjer, desto større andel av det farlige avfallet havner på rett sted.

Fra husholdningen

Og industrien

Container for innsamling og oppbevaring av farlig avfall ved for eksempel gjenvinningsstasjoner, bensinstasjoner og industrien. Produseres i flere størrelser med ulike innredningsalternativer.

Art. nr. Beskrivelse Utvendig lengde mm

42-3000

42-4000

42-6000

FA container, uisolert. Oppbevaringscontainer med 2 mm korrugerte stålplater. Brutt tak og 4 løfteøyne. Utvendig mål: bredde 2400 mm, høyde 1600 mm. 2 dører 1600 mm, hvorav inngangsdøren er 900 mm med lås. Helsveiset bunn og høy terskel gir et oppsamlings- volum på ca 250 liter. 4 ventiler pr. langside. En ventil har låsbar brannluke. Innvendig rustbeskyttende maling. Utvendig sandblåst, primet og lakkert i standardfargen RAL 5015 blå, RAL 6028 grønn og hvitt.

Øvrig standardutrustning: Pulver brannslukningsapparat ABC 12 kg, brannkluter og dusj til øynene. Fast tilkoblet jordningskabel mot statisk elektrisitet - jordfeilbryter, EX-klasset lysarmatur med strømbryter. Uttak for 220 V – 6 stk flyttbare hyller på 500 x 1400 mm.

Tilleggsutstyr: Isolering med 45 mm mineralull, vegger og tak kles med forsinkete stålplater – Termostatstyrt, eksplosjonssikret, radiator 1000 w – Utluftningsvifte – Aluminium innkjøringsrampe ved døren. – Ekstra hylle – Utvendig lakkering i annen farge enn standard.42-4000

 

3000

4000

6000

 

119-001 119-01 Aluminiumsskilt 300 x 1200 mm for montering på tak eller vegg.  

 

SAFETANK
Med Safe Tank kan lettantennelige væsker lagres utendørs. Derfor kan lovpålagt sikkerhetsavstand til bygninger overholdes, og verdifull plass innendørs spares.

Fakta Safe Tank 300 og 1000
- Oppsamlingstrau produsert av 3 mm stål.
- Oppsamlingstrau og golvgaller galvanisert i hht DIN 50946.
- Vegger og tak er produsert i korrigert stål.
- Max belastning på taket: 100 kg/m ² (snø).
- Tak med takrenne foran og bak


Safe Tank 1000, galvanisert med standard dør 1300 X 1900.

Safe Tank 1000 med utvendig lakkering 1925, og rampe i aluminium.

Safe Tank 300 med utvendig lakkering 1915, dobbelt dør 1110, hyller 1180.

Safe Tank 300, galvanisert, med dobbelt dør 1110, hyller 1182.

Safe Tank 300 med utvendig lakkering 1915, standard dør 1300 x 1900.

 

  Safe Tank 300-1000    
  Art. nr. Betegnelse/kommentar Ytre mål mm Innvendig mål mm
1980 Safe Tank 300, 275 ltr. oppsamlingsvolum, standard dør 1,30 m 2100x1140x2300 2000x970x2000
1981 Safe Tank 1000, 870 ltr. oppsamlingsvolum, standard dør 1,30 m 3005x2170x2300 2920x2000x2000

  Tilbehør Safe Tank  
  Art. nr. Betegnelse/kommentar Mål
1915 Utvendig lakkering for Safe Tank 300  
1925 Utvendig lakkering for Safe Tank 1000  
1180 Hyllsats1000, 2 stk. festestag, 6 stk. fester, 3 stk. hyller 1000x500 mm
1181 Hyllesats 1200, 2 stk. festestag, 6 stk. fester, 3 stk. hyller 1200x500 mm
1182 Hyllesats 1200, 2 stk. festestag, 6 stk. fester, 3 stk. hyller 2000x500 mm
1183/1184 Ekstra festestag/ Ekstra fester  
1904 Fatvugge for 2 stk. liggende 200 ltr. fat  
1111 Krankrok, kun ved tom container  
1907 Ventilasjonsgitter  
1908 Rampe i aluminium 1000 kg belastning 750x1500 750x1500 mm
1110 Dobbelt dør 1800x1890  
1130 Dobbelt dør 2750x1890 (Safe Tank 1000)  
1120/1121 Sikkerhetsbom til standard dør (1300 mm) Sikkerhetsbom til dobbelt dør (1800 mm)  
1988 El-installasjon, jordet  
1989 El-installasjon, med jordfeilbryter