Avfallsutstyr

Sekker


Papirsekker er en holdbar, miljøvennlig og en hygienisk engangsemballasje, og den ideelle løsning for mange avfallsproblem. Mange kommuner har oppdaget fordelene med papirsekker til det organiske avfallet.


Vi har papirsekker for

 • Restavfall
 • Organisk avfall
 • Hageavfall
 • Risikoavfall
 • Returpapir
 • Julepapir
poser

Fordeler med papirsekker:

 • Fuktigheten i avfallet absorberes av papiret og fordamper, noe som gir minst 30% vektreduksjon for organisk avfall
 • Mye av den ubehagelig lukten i avfallet forsvinner sammen med fuktigheten.
 • Papiret er biologisk nedbrytbart, og sekkene er derfor ideelle for organisk avfall som skal komposteres.
 • Sekkene gir et godt hygienisk miljø.
 • Sekkepapiret er sterkt og kraftig, også med vått avfall, og inneholder ingen farlige kjemikalier eller tungmetaller.
 • Det er gode trykkmuligheter på papirsekker.
 • Papirsekker for returpapir kan gå med i gjenvinningsprosessen.
 • Papirsekker til hageavfall er enkle å arbeide med siden de "står av seg selv".
 
Ikon

SORTIMENT PAPIRSEKKER

 

Volum

35 liter
60 liter
80 liter
100 liter
100 liter
160 liter
160 liter
240 liter
350 liter

Antall papirlag

2
2
2
1
2
1
2
2
2

 
 

I tillegg leverer vi spesialsekker med ulike formater og papirkvaliteter til ulike formål.

 
Papirsekker
Ikon

SORTIMENT PLASTSEKKER

 

Leveres fra lager eller direkte fra produksjon. Sortimentet består av vanlige plastsekker, knytesekker, returplastsekker, bioplastsekker og innsatssekker.

 

Sekker av polyetylen til:
Restavfall
Returplast
Latrine
EPS

 

Sekker av nedbrytbar bioplast til:
Inliner til beholdere i mange størrelser for organisk avfall.

 

Innsatssekker i polyetylen til:
Plastbeholdere fra 6 liter til 770 liter.

Plastsekker