Farlig avfall

Farlig avfall fra skip og offshore

 

SPECON MILJØ AS har omfattende erfaring fra håndtering av avfall fra skip og offshorevirksomhet. Vi håndterer de fleste typer avfall fra skip og offshorevirksomhet som f.eks slopvann, slop, spillolje, kjemikalier, annet farlig avfall. Vi leverer sugebiltjenester, tankrengjøring og andre typer vaskeoppdrag over hele landet.