Farlig avfall

Tømming av oljeutskillere

 

Tømming av oljeutskilleren før oppsamlingskapasiteten er brukt opp er en forutsetning for at oljeutskilleren skal fungere. Man kan aldri benytte oppsamlingskapasiteten helt ut fordi grensen mellom olje og vann er uklar.

Man bør tømme utskilleren senest når 70-80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt.

Hovedregel er at oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres en gang pr. år. SPECON MILJØ AS formidler slike oppdrag. Tømming skjer i forbindelse med avtalte serviceintervaller eller på bestilling fra kunden.