Farlig avfall

Tankrensing

 

SPECON MILJØ AS formidler rens og kontroll av tanker. Vi jobber i dag i hele Norge med denne typen oppdrag, for blant andre bensinstasjoner, bilverksted, oljeselskap og entreprenører. Våre samarbeidspartnere har spesialkompetanse og sertifikat for denne type oppdrag.

Vi formidler alle typer tankrensing og tilstands kontroll av bl.a. fyringsolje, parafintanker, spilloljetanker, bensintanker og lignende. I tillegg formidler vi gassmåling, tetthetsprøving, ultralydsmåling og skanning av tanker.

 

Forurensningsforskriften sier blant annet følgende:

 

Tiltak for å motvirke fare for forurensning av nedgravde oljetanker: