Våre Tjenester

Farlig avfall

 

Avhenting av farlig avfall er et av våre hovedarbeidsområder. Vi henter ditt avfall og sørger for at det havner der det skal. Vår lange erfaring og vår kjennskap til markedet vil komme deg som kunde tilgode gjennom våre gunstige priser.

Vi tilbyr:

  • Innsamling av farlig avfall
  • Tankrensing
  • Tømming av oljeutskillere
  • Farlig avfall fra skip og offshore

 

 

Storsekker / Big bags

 

Storsekk er en av de mest kostnadseffektive forpakningsløsninger for transport og lagring av tørr gods. Alle våre sekker er miljøvennlige.

 

 

Sikkerhetsrådgiver farlig gods

 

Enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods o.l skal utpeke en sikkerhetsrådgiver for å ivareta sikkerheten overfor personell, materiell og miljø. Specon MILJØ AS tilbyr konsulenttjeneste som sikkerhetsrådgiver.

 

 

Avfallshåndteringsutstyr

 

SPECON MILJØ AS er representant for ledende produsenter/importører av avfallshåndteringsutstyr. Disse produseres i fabrikker i Norge, Sverige og Danmark.